Over Patiënten spreken zich uit

De afgelopen maanden riepen wij u op om uw ervaringen tijden de coronapandemie (anoniem) met ons te delen. Tot en met 31 oktober 2021 was dat mogelijk via onze website. Zorgbelang Fryslân onderzoekt en analyseert deze verhalen. Met als doel hieruit lessen te trekken voor de toekomst en de zorg tijdens een pandemie te verbeteren. Want zorg wordt beter wanneer patiënten daarin een stem hebben.


We zijn heel blij met de vele verhalen die wij mochten ontvangen. Wij danken iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep heel hartelijk!


Van verhaal naar zorgbeleid
De komende tijd analyseren we de (geanonimiseerde) verhalen, en brengen we de belangrijkste thema’s en knelpunten in kaart. Deze thema’s en ervaringen bundelen we in een groenboek. Aan de hand van deze thema’s gaan we de komende maanden in gesprek met professionals én de mensen die het aangaat. De beleidsvoorstellen en adviezen presenteren we in een witboek.


Benieuwd naar de onderzoeksresultaten?
Wilt u de onderzoeksresultaten ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@zorgbelang-fryslan.nl