Helpdesk

Zorg kan altijd beter

Oerwoud aan regels ...

Voor veel mensen is de wereld van de zorg een oerwoud aan regels, voorzieningen, eigen bijdragen, enzovoorts.

Zorgbelang biedt al sinds jaar en dag een helpdesk voor mensen die vragen hebben of zelfs verdwaald zijn geraakt in dit oerwoud van regels. Het is onze ervaring dat deze helpdesk zeker geen overbodige luxe is.

Voor mensen met vragen en klachten m.b.t. dienstverlening binnen het sociaal domein is de helpdesk het laagdrempelige toegangsportaal voor het verkrijgen van informatie, advies en ondersteuning. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar voor burgers via mail of telefoon, maar ook gemeenten kunnen gebruik maken van het meldpunt. Hierdoor krijgt de gemeente tegelijk ook inzicht in mogelijke knelpunten in aan het sociaal domein gerelateerde wetten (Wlz en Zvw).

De helpdesk is onderdeel van het adviespunt.

Doel van de helpdesk

De helpdesk versterkt de positie van de cliënt. Voor gemeenten ontstaat door registratie en signalering inzicht in en een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening binnen het sociaal domein.

Resultaten

Het meldpunt levert de volgende resultaten:

  • burgers met vragen en klachten m.b.t. dienstverlening binnen het sociaal domein en (gezondheids)zorg gerelateerde (Wlz en Zvw) onderwerpen zijn geïnformeerd, geadviseerd en/of doorverwezen;
  • gemeenten ontvangen input voor beleidsverbetering door middel van jaar/kwartaalrapportage met cijfermatig overzicht van vragen, klachten, problemen en signalen;
  • per gemeente is een thematische rapportage op verkregen signalen leverbaar.

Doorlooptijd

Per jaar kunnen er afspraken gemaakt worden.

Kostenopbouw

• abonnementstarief;
• als onderdeel van: de OCO sociaal domein;
• als onderdeel van: Samen naar een goed beleid.

Ook voor uw gemeente?

Geïnteresseerd? Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden voor uw gemeente.

pexels-photo-1050297

De helpdesk is gericht op:

√ Beleidsuitvoering
√ Resultaatgebied: individuele ondersteuning burgers in het sociaal domein 

pexels-photo-551581

“De inhoud van het rapport bespreek ik met de Adviesraad Sociaal Domein en andere partners, zoals de ouderen- organisaties. Mogelijk geeft dit rapport ons nieuwe gezichtspunten om te benutten.”

Andries Ekhart, gemeente Leeuwarden

Informatie of vragen

Fransiska Mast
Accountmanager gemeenten
085 4 832 433
mast@zorgbelang-fryslan.nl

Profielfoto Fransiska Mast
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l