Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Zorg kan altijd beter

Een klacht is een kans

Een klacht is een kans om het beter te doen. En wist u dat goed klachtenmanagement leidt tot trouwere klanten?
Volgens de wet was u al verantwoordelijk voor een goed systeem voor de melding en het leren van fouten, controle op de kwaliteit van medewerkers en het vermelden van incidenten in patiëntendossiers. Per 1 januari 2017 dient u bovendien te beschikken over een klachtenregeling welke door een representatieve cliëntorganisatie is vastgesteld en goedgekeurd. Daarnaast dient u gebruik te kunnen maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en draagt de wet u op u aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Zorgbelang Fryslân kan u hierbij helpen door het bieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Resultaat klachtenfunctionaris

  • Cliënten met onvrede of klachten over de zorg, hebben ondersteuning gekregen in het kenbaar maken en oplossen van de klacht;
  • Input voor beleidsverbetering door middel van jaar/kwartaalrapportage met overzicht klachten en signalen;
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Wkkgz tot het aanstellen van een klachtenfunctionaris die onafhankelijk kan werken;
  • Besparing van tijd en financiën want door inzet van de klachtenfunctionaris kan escalatie van problemen en rechtszaken voorkomen worden.

Doelgroep

Mensen die vanuit de organisatie zorg ontvangen en hun vertegenwoordigers of naasten.

Omschrijving 

De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder een klachtenfunctionaris aan te wijzen die klagers kan ondersteunen en adviseren over hun klachtmogelijkheden, alsmede mogelijkheden kan onderzoeken om tot een oplossing voor de klacht te komen.

Deze functionaris kan bijvoorbeeld het eerste open gesprek tussen cliënt en zorgverlener tot stand laten komen en zodoende bevorderen dat partijen zelf tot een duurzame oplossing voor de klacht komen. De functionaris kan laaggeletterden ook helpen een klachtbrief te schrijven en kan desgewenst zelf als bemiddelaar optreden.

Doel

  • Het versterken van de positie van de cliënt.
  • Verbetering van de kwaliteit van zorg.

Doorlooptijd

Gehele jaar

Kostenopbouw

Abonnement of vast aantal uren.

Tevreden klanten

Voor ondermeer deze organisaties vervullen wij de functie van onafhankelijk klachtenfunctionaris:

Liante

Ook klachtenfunctionaris namens uw organisatie?

Wij gaan graag met u in gesprek om kennis te maken en te kijken of we goed bij elkaar passen en de mogelijkheden te bespreken.

Deze training is gericht op:

√ Beleidsuitvoering
√ Individuele ondersteuning

Vragen over deze ondersteuning?

Of wilt u kennismaken of een voorstel ontvangen, laat uw gegevens achter:

Invalid Email
Invalid Number

Vragen of een afspraak?

Herma Kooke
Accountmanager VVT &  Zorgbelang Academie
085 4 832 433
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l