Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Heeft u klachten over de manier waarop medewerkers van Zorgbelang Fryslân met uw gegevens omgaan of over de dienstverlening? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Interne procedure
U richt zich bij voorkeur met uw klacht tot de betrokken medewerker.

Als u daarna nog ontevreden bent, neem dan contact op met directeur-bestuurder Esther de Vrij van Zorgbelang Fryslân.

2. Externe procedure
Houdt u na tussenkomst van de manager of directeur onvrede, dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk wenden tot:

Klachtencommissie van Zorgbelang Nederland
p/a Zorgbelang Nederland
Ringbaan Zuid 44
5022 PN Tilburg

of stuur een e-mail aan: info@zorgbelang-brabant.nl

Klacht indienen
De klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het is belangrijk de klacht en de aanleiding ervan zo volledig mogelijk te omschrijven. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die in contact is gekomen met Zorgbelang Fryslân en daar een klacht over heeft.

 

2171830_s

Behandeling
De klachtencommissie zal uw klacht in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op uw klacht.

Klachtenregelement
U kunt het klachtenreglement downloaden: