Wilt u meedenken over een vernieuwende app in de zorg?

Meldt u voor 20 oktober aan voor de bijeenkomst van 16 november in Spits Oosterwolde

Zorgbelang Fryslân is benaderd door een apotheek in Oosterwolde. Zij willen patiënten in een vroeg stadium betrekken bij de ontwikkeling van een applicatie die proactieve begeleiding vanuit de apotheek mogelijk maakt. In deze pilot staat diabetes als aandoening centraal. In de toekomst is uitbreiding mogelijk naar andere aandoeningen en/of dienstverleningen.

Waarom een nieuwe app?

Er bestaan al veel gezondheidsapplicaties, maar het gebruik ervan is nog beperkt. In bestaande apps gaat het vaak om alleen zenden of alleen ontvangen. Deze app moet twee kanten op gaan werken: zowel de patiënt als de zorgbegeleiding moeten toegang krijgen tot relevante informatie.

Welke perspectieven biedt digitalisering?

Door de dubbele vergrijzing (mensen worden ouder en het percentage ouderen ten opzichte van de totale bevolking neemt toe) doen meer mensen in de toekomst beroep op de gezondheidszorg. Dat leidt tot een nog  verder groeiend tekort aan zorgmedewerkers, waaronder ook apotheekmedewerkers. Tegelijkertijd wordt van zorgmedewerkers meer kennis en kunde gevraagd, onder andere door de komst van nieuwe geneesmiddelen. Digitalisering kan zorgmedewerkers helpen om de juiste zorg te blijven leveren.

Waarom een bijeenkomst?

Om behoeften van mensen uit de doelgroep te inventariseren organiseert de apotheek in Spits Oosterwolde een bijeenkomst met een aantal mensen met diabetes, en/of andere chronische aandoening. Welke informatie zijn patiënten bereid te delen met de apotheek? Welke apps zijn nu al in gebruik? In eerste instantie gaat het om een eenmalige bijeenkomst die helpt de juiste richting te kiezen. In een later stadium  worden patiënten benaderd om te participeren in de ontwikkelfase.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt plaats in Spits Oosterwolde 16 november van 13.30 - uiterlijk 15.30 uur. Adres Veengang 21, 8431 NJ Oosterwolde. U hoeft niet in Oosterwolde te wonen en reiskosten worden vergoed.

Vindt u het ook belangrijk in een vroeg stadium mee te denken over vernieuwende initiatieven in de zorg? Meldt u dan aan voor 20 oktober door een mail te sturen naar Harriët Hollander.