Mijn kwaliteit van leven

"De afhankelijkheid van anderen is een moeilijk punt voor mij en beïnvloedt mijn kwaliteit van leven negatief. Ik mis de vrijheid om te doen en laten wat ik wil."

"Met het invullen van de vragenlijst geven bewoners aan wat zij belangrijk vinden en wat voor ons aandachtspunten zijn." 

"Soms geef je aan dat je niet zo gewend bent, maar ze luisteren er niet echt naar. Ik zou het fijn vinden dat je je eigen keuze nog mag maken." 

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is er voor mensen die te maken hebben met

 • een chronische aandoening of beperking;
 • de zorg voor iemand uit eigen omgeving;
 • de gevolgen van het bereiken van een hoge leeftijd;
 • en mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde leefstijl.

Deelnemers ontvangen een online vragenlijst. Zij kunnen de vragenlijst gebruiken om hun situatie in beeld te brengen. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen hun dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij hun omgeving en zorg waarderen.

Hieronder leest u hoe u als individuele zorggebruiker kunt meedoen aan dit project en ook hoe dit project interessant is voor u als Friese gemeente.

 

Meedoen: zo werkt het

Als deelnemer ontvangt u een online vragenlijst. U kunt de vragenlijst gebruiken om uw situatie in beeld te brengen. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw dagelijks leven en gezondheid ervaart en hoe u uw omgeving en zorg waardeert.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u als deelnemer een  persoonlijk overzicht: Mijn Kwaliteitsmeter. Zo gaat u goed voorbereid in gesprek met familie, zorgverlener of de gemeente.

Door de vragenlijst in te vullen, draagt u bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

Wat is de kwaliteitsmeter?

Als u zich aanmeldt voor mijnkwaliteitvanleven.nl, dan ontvangt u twee keer per jaar een online vragenlijst; de kwaliteitsmeter. Met de kwaliteitsmeter krijgt u inzicht in uw eigen situatie.

 • Wat vind ik belangrijk in mijn leven?
 • Waar heb ik hulp nodig?

Handige persoonlijke rapportage

Nadat u twee keer de kwaliteitsmeter heeft ingevuld, ontvangt u een persoonlijke rapportage die u kunt gebruiken als u in gesprek gaat met uw naasten, zorgverlener, arts of gemeente.

Wij willen de kwaliteitsmeter aan zo veel mogelijk mensen beschikbaar stellen. Ten eerste om mensen een persoonlijk hulpmiddel geven en ten tweede als invloedrijk instrument om ervoor te zorgen dat de zorg ook echt om mensen blijft draaien.

Aanmelden

Met de knop hieronder kunt u zich registreren. U krijgt daarna via het opgegeven mailadres een link naar de vragenlijst:

Heeft u geen computer? Neem dan contact op met Zorgbelang Fryslân, we helpen u graag en bel: 085 4 832 433 (lokaal tarief).

Bekijk de uitkomsten van de meting

Landelijk wordt gemiddeld het cijfer 6,5 gegeven voor de kwaliteit van leven. Bekijk hier de uitkomsten van de meting per provincie en gemeente. Hoe staat uw gemeente ervoor?

Interessant voor u als Friese gemeente

Als gemeente is het aantrekkelijk inwoners mee te laten doen met mijnkwaliteitvanleven.nl.

mijnkwaliteitvanleven.nl helpt cliënten en mantelzorgers beter in beeld te krijgen wat belangrijk is, zodat beter maatwerk geleverd wordt. Voor gemeenten is het een hulpmiddel om zicht te krijgen hoe cliënten en mantelzorgers benodigde zorg en ondersteuning ervaren en op welke levensgebieden mensen hinder ondervinden van de veranderingen in de zorg. De voordelen voor uw gemeente zijn:

 • U krijgt kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie over de ervaren kwaliteit van leven van haar (hulpbehoevende) inwoners;
 • Het keukentafelgesprek verloopt effectiever omdat de inwoner door de vragenlijst al na heeft gedacht over wat hij of zij nodig heeft;
 • Benchmark: de gemeente kan de eigen uitkomsten vergelijken met de uitkomsten van andere gemeenten;
 • Bij 250 of meer deelnemers ontvangen gemeenten een rapport vanuit mijnkwaliteitvanleven.nl.

Wij denken graag met u mee hoe u meer voordeel krijgt uit het programma mijnkwaliteitvanleven.nl. Via onderstaande contactgegevens kunt u in contact komen met de projectleider Herma Kooke. Wij hebben materiaal waar uw gemeente gebruik van kan maken.

Informatie of vragen

Nynke Wilbrink
Accountmanager VVT
085 4 832 433
wilbrink@zorgbelang-fryslan.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van:

Partners van dit landelijke project:

 • Per Saldo
 • Mezzo
 • Zorgbelang Nederland
 • Ieder(in)
 • KBO-PCOB
pexels-photo-41073
pexels-photo-339620

“De inhoud van het rapport bespreek ik met de Adviesraad Sociaal Domein en andere partners, zoals de ouderen- organisaties. Mogelijk geeft dit rapport ons nieuwe gezichtspunten om te benutten.”

Andries Ekhart, gemeente Leeuwarden

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l