Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein

Onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein

Zorg kan altijd beter 

Aanbod onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) sociaal domein

  • Burgers met vragen en klachten met betrekking tot het sociaal domein krijgen informatie, advies en ondersteuning van een onafhankelijke cliëntondersteuner;
  • Input voor beleidsverbetering door middel van jaar/kwartaalrapportage met cijfermatig overzicht van vragen, klachten, problemen en signalen;
  • Voldoen aan de wettelijke verplichting;
  • Besparing van tijd en financiën: door inzet van een cliëntondersteuner kunnen escalaties, bezwaar- en beroepsprocedures in een vroeg stadium voorkomen worden.

Omschrijving OCO sociaal domein

De onafhankelijk cliëntondersteuner sociaal domein ondersteunt burgers bij vragen, problemen en klachten met betrekking tot sociaal domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdwet). De ondersteuning wordt geboden zonder instellings- of overheidsbelangen. De burger houdt altijd de regie over de kwestie, de cliëntondersteuner neemt geen taken over. De zelfredzaamheid van de burger wordt hierdoor maximaal aangesproken. Samen wordt er gezocht naar een antwoord of oplossing bij vragen, problemen en klachten.

De ondersteuning kan worden ingezet vanaf het moment van toegang tot bijvoorbeeld onvrede bij een (maatwerk-) voorziening en op alle momenten hier tussenin.

Doel

Het versterken van de positie en eigen regie van de cliënt.

Doorlooptijd

Gehele jaar

Kostenopbouw

Financiering kan middels:

  • structurele uren voor uitvoering van de functie;
  • een basisabonnement met daadwerkelijke cliëntondersteuning op basis van nacalculatie;
  • samen met helpdesk Adviespunt Zorgbelang.

Tevreden klanten

Voor deze gemeenten voeren wij de functie van OCO sociaal domein momenteel uit:

Logo De Fryske Marren
logoGemLeeuwarden
Waadhoeke

Ook namens uw gemeente?

Mogen wij ook namens uw gemeente de OCO sociaal domein aanbieden? Graag maken wij een afspraak om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken.

Dit aanbod is gericht op:

√ Beleidsuitvoering
√ Resultaatgebied: individuele ondersteuning van burgers binnen het sociaal domein

photo-1508834564032-1fcbfcbc2834
pexels-photo-324028

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l