Onafhankelijke ondersteuning cliëntenraad

Onafhankelijk ondersteuning cliëntenraad

Zorg kan altijd beter

Resultaat van de onafhankelijke ondersteuner cliëntenraad

De cliëntenraad is versterkt in haar positie en uitvoering van taken door middel van onafhankelijke ondersteuning.

Doelgroep

Cliëntenraden zorginstellingen

Omschrijving

De cliëntenraad wordt onafhankelijk ondersteund. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Informatie over rechten en mogelijkheden cliëntenraad;
  • Ondersteuning bij communicatie met de organisatie en met de achterban;
  • Stimuleert het denken vanuit cliëntperspectief en blijven behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
  • Is op de hoogte en deelt recentelijk relevante ontwikkelingen.

De ondersteuner treedt niet op namens de raad en stemt inhoudelijk ook niet mee bij adviesaanvragen.

Doel

Een sterke, goed gefaciliteerde, cliëntenraad en cliëntparticipatie

Doorlooptijd

Het gehele jaar door

Kostenopbouw

Maatwerk

 

Dit advies is gericht op:

√ Beleidsuitvoering
√ Resultaatgebied: versterken cliëntparticipatie en medezeggenschap 

photo-1508834564032-1fcbfcbc2834
pexels-photo-530932

Informatie of vragen 

Herma Kooke
Projectleider Zorgbelang Fryslân
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op maandag t/m vrijdag

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l