Zorgbelang Fryslân publiceert Groenboeken Patiënten Spreken Zich Uit

'Ervaringen tijdens coronapandemie vertellen wat schaarste doet met het leven van mensen'

240 Friezen deelden hun ervaringen tijdens de COVID-pandemie met het team van Patiënten Spreken Zich Uit van Zorgbelang Fryslân. Ouderen, mensen met een chronische aandoening, verpleeghuisbewoners en mantelzorgers konden hun verhaal vertellen via de website of een interview. Drie groenboeken met positieve, gemengde en negatieve ervaringen verschijnen vandaag. Zorgbelangdirecteur Esther de Vrij: “De ervaringen laten ons zien wat schaarste doet met toegankelijkheid van de zorg en het leven van mensen. Dat blijft een groot thema in onze nabije toekomst. Daarom is het zo belangrijk om lessen te trekken uit de ervaringen van mensen.”

Download hier de groenboeken

Schaarste in de zorg
De coronapandemie confronteerde ons met schaarste in de zorg, een tekort aan zorgpersoneel, aan beschermende middelen, aan vrijheden. Eenzaamheid was een van de pijnlijke gevolgen, zo lezen we in de groenboeken. Esther: “Verpleeghuisbewoners werden tijdens de lockdown geconfronteerd met een totale bezoekstop. Zelfstandig wonende ouderen vervielen in een isolement omdat het sociale netwerk wegviel of ontbrak. Mensen met een chronische aandoening vertelden dat eenzaamheid hen harder trof dan hun aandoening. Eenzaamheid is meer dan een privé-situatie, het is een belangrijk maatschappelijk probleem, in tijden van crisis wordt dit pijnlijk zichtbaar.”

 

Digitalisering
De schaarste had ook tot gevolg dat digitalisering een grote vlucht nam, in de communicatie en in de vorm van ‘zorg op afstand’. Esther de Vrij: ”Maar digitale middelen zijn niet voor iedereen gelijk toegankelijk en zorg op afstand ‘werkt’ niet voor iedereen. Dat leidt soms tot uitgestelde zorg of minder goede zorg met soms nare gevolgen.” Digitalisering heeft ook een andere kant. Esther de Vrij: “FaceTime, Zoom en Whatsapp waren voor veel mensen een ware ontdekking en een belangrijke manier voor sociaal contact.”


Provinciaal Zorgplatform

De komende maanden gaat Zorgbelang Fryslân binnen zogenoemde focusgroepen met patiënten en zorgprofessionals in gesprek over mogelijke oplossingen. Esther de Vrij: “Naast negatieve haalden we ook veel positieve ervaringen op. Negatieve ervaringen willen we zoveel mogelijk vermijden, van positieve ervaringen kunnen we leren.” Doel is om te komen tot een provinciaal zorgplatform dat burgers kan raadplegen over diverse regionale zorgvraagstukken, zoals het huisartsentekort, de wachtlijsten in diverse zorgsectoren en acute zorg.

Esther de Vrij: “Schaarste blijft een actueel vraagstuk. We moeten ons voorbereiden op de toekomst waarin we in Fryslân te maken hebben met vergrijzing en een tekort aan zorgpersoneel. We komen alleen tot werkbare en gedragen oplossingen wanneer patiënten zich uit spreken en participeren.”

De nationale onderzoeksinstantie ZonMw financiert Patiënten Spreken Zich Uit. Zij doet dat via een subsidieprogramma dat gericht is op het vinden van nieuwe wegen om patiënten bij gezondheidsbeleid te betrekken. De verhalen zijn geanalyseerd door een onderzoeksteam onder leiding van oud hoogleraar volksgezondheid Guus Schrijvers.

Download hier de groenboeken