Ontmantel kindercardiologie UMCG niet

De juiste zorg op de juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek. VWS predikt het, maar handelt er niet naar. Goede zorg betekent kwalitatief hoogwaardige zorg die voor iedereen toegankelijk is. Bereikbaarheid is daarin niet zomaar een bijzaak. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid wil de kinderhartchirurgie in het Universiteit Medisch Centrum Groningen sluiten. Om continuiteit en kwaliteit te waarborgen zou de kinderhartchirurgie op één plek in Nederland geconcentreerd moeten zijn. De ironie is nu, dat met het sluiten van de kinderhartchirurgie in het Universiteit Medisch Centrum Groningen, decennia lang opgebouwde hoogwaardige kennis dreigt te vervliegen.

In de Leeuwarder Courant van 21 januari 2022 nodigen Zorgbelang Fryslân, Zorgbelang Groningen en Zorgbelang Drenthe de minister uit voor een gesprek over hoe goede zorg inclusief kindercardiologie te behouden.

Lees hier het artikel

BRON- Leeuwarder Courant 20 januari 2022