Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zorgbelang Fryslân hecht aan een goed beheer van persoonlijke gegevens van onze cliënten. Uitgangspunt daarvoor is onze Privacyverklaring en de nieuw Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. U kunt de privacyverklaring downloaden:

pexels-photo-1050297