Second opinion: Tweede Keukentafelgesprek

Second opinion: Tweede Keukentafelgesprek

Zorg kan altijd beter 

Resultaat: second opinion Tweede Keukentafelgesprek

  • Second opinion voor Friese inwoners en voor de medewerkers;
  • Het gebiedsteam en gemeenten krijgen op basis van de ervaringen in het Tweede Keukentafelgesprek feedback voor hun beleid en dienstverlening;
  • Kwaliteitsverbetering van het eerste keukentafelgesprek, de toegang tot de zorg binnen de gemeente wordt beter;
  • De dienstverlening draagt er aan bij dat beroeps- en bezwaarprocedures voorkomen worden.

Doelgroep

Medewerkers gebiedsteams en inwoners die een keukentafelgesprek hebben gehad.

Omschrijving

Met de deelnemende gemeente ontwerpt Zorgbelang Fryslân op maat een second opinion procedure: het tweede keukentafelgesprek. Een door Zorgbelang opgeleide gebiedsteam medewerker voert het gesprek, binnen de eigen gemeentelijke kaders.Tijdens het gesprek wordt de aanvrager ondersteunt door een zogeheten Twadder (onafhankelijk cliëntondersteuner Tweede keukentafelgesprek). Er wordt gewerkt met een nulmeting en eindmeting voor en na het gesprek. De ervaringen worden gebundeld en omgezet tot trainingsmateriaal voor het gebiedsteam. Uitkomsten kunnen vertaald worden naar beleid.

Doel

Kwaliteitsverbetering van het keukentafelgesprek.

Kostenopbouw

Er is provinciale subsidie om het project op te zetten.Gemeenten betalen €500 persecond opinion in de pilotfase.

Dit aanbod is gericht op:

√ Beleidsuitvoering
√ Resultaatgebied: individuele ondersteuning burgers in het sociaal domein

photo-1508834564032-1fcbfcbc2834
pexels-photo-573285

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l