Seker en Sûn

Wat is Seker en Sûn?

Seker en Sûn is hét samenwerkingsproject waar kennis over zorg en welzijn binnen de provincie Fryslân samenkomt. Burgers, patiëntenverenigingen, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, MKB en andere belanghebbenden werken hier samen aan invulling van de beste zorg voor de sterk stijgende en veranderende zorgvraag in 2030.

Samen voor de beste zorg in 2030

Het project Seker en Sûn is gericht op de verdere uitwerking en invulling van het advies van Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (de commissie Kaljouw) in Friesland: ‘Naar een nieuwe zorg en
zorgberoepen’. Het advies sluit aan bij allerlei ontwikkelingen in Friesland rondom de zorg, zoals de vergrijzing en daarmeesamenhangend een hogere zorgvraag. De zorgvraag van de burger en patiënt neemt een belangrijke plaats in binnen dit project. Bovendien worden de consequenties benadrukt van de nieuwe zorg voor de arbeidsmarkt en het voorbereidende onderwijs ten aanzien van benodigde competenties en de beroepenstructuur. Het initiatief is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de provincie Fryslân.

Zorgvraag in 2030

Dit project is gericht op de invulling van zorgarrangementen die nodig zijn om aan de zorgvraag in 2030 te kunnen voldoen. Zorginnovaties kunnen hier deel van uitmaken.  De benodigde beroepen, deskundigheid, beroepsvaardigheden en vaardigheden voor burgers worden nader uitgewerkt met het MBO- en HBO-onderwijs en met werkgevers in de zorg. Men werkt hiertoe onder meer samen met de Broedplaats Fryslân en het Zorgpact. Innovaties kunnen verder met het MKB ontwikkeld worden en hebben daarmee een positief effect op de werkgelegenheid in Friesland.

Naar aanleiding van het advies van de Commissie Kaljouw en door de geschetste ontwikkelingen rondom de zorg (o.a. een stijgende zorgvraag en de gevolgen voor de arbeidsmarkt) werkt het project aan de invulling van scenario’s voor een efficiënte en effectieve inrichting van de zorgarrangementen.

Er wordt rekening gehouden met beperkte middelen en men brengt hierbij de gevolgen voor het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in kaart (gewenste competenties, beroepenstructuur). De focus ligt op de domeinen voorzorg, gemeenschapszorg en laagcomplexe zorg, omdat hier veel mogelijkheden liggen voor zorginnovaties wat betreft efficiëntie en besparingen.

Organisatie project Seker en Sûn

  • De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord Nederland is hoofdaanvrager van dit project vanwege haar brede vertegenwoordiging binnen de kennisinstituten in Noord Nederland en haar expertise op het gebied van publieke gezondheid en zorg.
  • GGD Fryslân is penvoerder van de werkplaats.
  • ZorgpleinNoord is als medeaanvrager een netwerkorganisatie van werkgevers- en onderwijsinstellingen met als doel om de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn zo goed mogelijk te laten functioneren.
  • Zorgbelang Fryslân vertegenwoordigt als medeaanvrager het perspectief van de burger en patiënt.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Friesland.

logo provincie friesland

Informatie of vragen 

Pepi Wadman
Accountmanager

085 4 832 433 of 06 34113376
wadman@zorgbelang-fryslan.nl

sekerensun
pexels-photo-698878
pexels-photo-262272