Spreekuren werk & inkomen

Loopt u vast in een wirwar van regels en wetten?

Gaat u een uitkering aanvragen? En komt u er niet alleen uit en hebt u informatie of advies nodig? Kom dan naar een Spreekuur Werk & Inkomen in uw gemeente. Daar kunnen vrijwillige hulpverleners en ervaringsdeskundigen u verder helpen.

Kom naar een spreekuur Werk & Inkomen
Op het spreekuur kunnen zij hulp bieden bij het aanvragen van een uitkering of voorziening en geven zij ondersteuning en advies bij contacten met instanties.

Door wie
De spreekuren worden verzorgd door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Deze zogeheten spreekuurhouders weten uit eigen ervaring hoe u zich voelt en wat u te wachten staat. Ook zijn zij op de hoogte van alle regelingen.

Wat zijn de kosten
Aan de spreekuurhulp zijn geen kosten verbonden.

Waar zijn de spreekuren
Er is in bijna elke gemeente wel een spreekuur te vinden. Tijdens deze spreekuren bieden zij steun en maken u wegwijs in de wirwar van regels, rechten en plichten waarmee u te maken kunt krijgen. De spreekuren worden gehouden op vaste tijden.

Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht op plaatsnaam van de spreekuren in Friesland:

4a0bb738c2

Op 1 januari 2018 hield het (FSU) Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden op te bestaan. Maar hun activiteiten werden voortgezet. Op deze pagina leest u hoe u gebruik kunt blijven maken van de spreekuren Werk & Inkomen.

Akkrum 

Inloopspreekuur:

 • Bibliotheek, Boarnswal 15
  (bekijk de kaart)
 • elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • 06 23 86 19 82

 

Buitenpost 

Inloopspreekuur:

 • It Koartling, Schoolstraat 31
  (bekijk de kaart)
 • elke 1e en 3e maandag van de maand
  van 14.00 tot 15.30 uur
 • 0511 54 12 14 (tijdens spreekuren)

Dokkum 

Inloopspreekuur:

 • De Herberg, Hardraversdijk 1
  (bekijk de kaart)
 • elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur
 • 06 46 57 87 00

Drachten (1)  

Inloopspreekuur:

 • De Kouwe, Vogelweide 5
  (bekijk de kaart)
 • elke dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur
 • 0512 52 51 56

Drachten (2) 

Inloopspreekuur:

 • Holdert, Van Knobelsdorffplein 121
  (bekijk de kaart)
 • maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
 • 0512 52 51 56

Franeker

Inloopspreekuur:

 • De Skule, Godsacker 35
  (bekijk de kaart)
 • elke maandag van 14.00 tot 16. 00 uur
 • 0517 39 37 50 of 0517 39 78 00

Harlingen  

Inloopspreekuur:

 • 't Vierkant, J. van Oldebarneveldstraat 2
  (bekijk de kaart)
 • elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur

Heerenveen 

Inloopspreekuur:

 • De Barones, Dr. Wumkeslaan 4b
  (bekijk de kaart)
 • dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur
 • 0513 62 41 27

Joure

Inloopspreekuur:

 • De Vrijloop, Zijl 13
  (bekijk de kaart)
 • elke woensdagochtend op afspraak
 • 0513 41 45 93

Leeuwarden Aldlân

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Raaigras 28
  (bekijk de kaart)
 • elke donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
 • 058 3 01 12 31

Leeuwarden Bilgaard 

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, De Kei 404 - 412
  (bekijk de kaart)
 • elke dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
 • 06 39 86 48 37

Leeuwarden Camminghaburen

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Havingastate 9
  (bekijk de kaart)
 • elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
  van 10.00 tot 13.00 uur
 • 06 39 86 48 37

Leeuwarden Heechterp-Schieringen

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Egelantierstraat 3
  (bekijk de kaart)
 • maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en
  dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
 • 06 39 86 48 37

Leeuwarden Nijlân 

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Willem Alexanderplein 22
  (bekijk de kaart)
 • elke donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
 • 06 39 86 48 37

Leeuwarden Oost  

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Zuidergrachtswal 19/20
  (bekijk de kaart)
 • elke maandag van 13.00 tot 16.oo uur en
  vrijdag van 10.00 tot 12 uur
 • 058 3 03 04 01

Leeuwarden Oud Oost

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Cambuurplein 1
  (bekijk de kaart)
 • maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
 • 06 39 86 48 37

Leeuwarden Transvaalwijk   

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Leeuwerikstraat 108
  (bekijk de kaart)
 • elke maandag van 14.00 tot 16 uur en
  dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
 • 058 3 03 04 05

Leeuwarden Vliet   

Spreekuur op afspraak:

 • Buurtservicepunt, Keetwaltje 1
  (bekijk de kaart)
 • elke woensdag van 13.00 tot 16.00 uur op afspraak
 • 058 2 13 99 92

Leeuwarden Vrijheidswijk 

Inloopspreekuur:

 • Buurtservicepunt, Droppingsstraat 14
  (bekijk de kaart)
 • maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
 • 06 39 86 48 37

Lemmer 

Spreekuur op afspraak:

Oosterwolde 

Spreekuur op afspraak:

 • De Miente, Snellingerdijk 39
  (bekijk de kaart)
 • dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur op afspraak
 • 06 12 21 40 62

Sint Annaparochie 

Inloopspreekuur:

 • Beuckelaerstraat 2
  (bekijk de kaart)
 • elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur
 • 06 17 36 92 20

Telefonisch spreekuur:

 • maandag t/m donderdag
  van 14.00 tot 16.00 uur
 • 06 17 36 92 20

Sneek 

Spreekuur op afspraak:

Telefonisch spreekuur:

 • maandag van 13.00 tot 16.00 uur en
  vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
 • 0516 44 12 60

Surhuisterveen 

Inloopspreekuur:

 • It Vleckehûs, B.J. Schurerweg 14
  (bekijk de kaart)
 • elke dinsdag van 15.00 tot 16.30 uur
 • 0512 3 68 58 53

Terschelling 

Telefonisch spreekuur op werkdagen:

 • 0562 44 84 04 of 0562 44 90 44

Wijzigingen in de contactgegevens?

Moeten de contactgegevens in het bovenstaande overzicht worden gewijzigd? Geef dat even aan ons door met het formulier. Wij passen het overzicht dan even aan zodat het weer actueel is.

Formulier voor wijzigen contactgegevens:

Invalid Email
Invalid Number

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer daarover in ons privacyreglement

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl