Training deskundigheidsbevordering adviesraden

Zorg kan altijd beter

Resultaat van deze training

De adviesraad heeft inzicht in eigen rol en positie, kent methoden en technieken om de achterban te raadplegen waarmee gemeente beter zicht krijgt op meningen en ervaringen burgers.

Doelgroep

(Leden) adviesraden sociaal domein, max. 12 personen

Omschrijving

Draagvlak voor beleid ontstaat alleen als burgers betrokken zijn bij beleidsvoorbereiding en de uitvoering ervan. Deze training geeft de adviesraad een goede uitgangspositie om breed gedragen adviezen te verstrekken.

De training wordt op maat samengesteld uit bijvoorbeeld onderstaande onderwerpen:

  • het ABC van burgerparticipatie;
  • Participatiewet en Jeugdwet;
  • samenwerking met CR Participatie;
  • welke rol speelt vitaliteit en positieve gezondheid;
  • wat is de relatie met burgerinitiatieven;
  • wisselwerking met gemeenteraadswerk opstarten;
  • methodes om kennis bij burgers/inwoners op te halen.

Maatwerk voor starters en/of gevorderden is mogelijk.

Doel

Komen tot burgerparticipatie; een adviesraad die zijn standpunten formuleert op basis van gemeenschappelijke belangen van inwoners van de gemeente, op het sociaal domein.

Doorlooptijd

De training bestaat uit vier dagdelen

Kostenopbouw

Vanaf € 495,- per dagdeel

 

Deze training is gericht op:

√ Beleidsvoorbereiding en -uitvoering
√ Resultaatgebied: versterken burgerparticipatie en medezeggenschap 

pexels-photo-41073

Vragen over deze training?

Of wilt u kennismaken of een voorstel ontvangen, laat uw gegevens achter:

Invalid Email
Invalid Number

Informatie of vragen

Herma Kooke
Accountmanager VVT &  Zorgbelang Academie
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l