Training Effectief vergaderen

"Hoe creëer ik draagvlak tijdens een vergadering?" 

"Er spelen dingen die niet op de agenda staan. Hoe ga ik daar mee om?"

"Hoe zorg ik voor een prettige sfeer tijdens een vergadering?"

Deze training helpt het gemeenschappelijk belang van verschillende partijen tijdens een vergadering naar boven te krijgen. Deelnemers dragen deze belangen uit naar de gemeenten, ziekenhuizen of zorgverzekeraars. De training is erop gericht om de deelnemer vaardigheden bij te brengen om zijn of haar ideeën over te dragen.

Doelgroep

Leden van patiënten/cliëntorganisaties en medezeggenschapsorganen. Er kunnen aan de training maximaal 15 deelnemers meedoen.

Leerdoelen

Tijdens het eerste blok worden de leerdoelen gezamenlijk vastgesteld en reeds bestaande vaardigheden en competenties opgefrist. Om de individuele leerdoelen vast te stellen geven de deelnemers antwoord op de vragen:

 • wat beheers je al goed?
 • waar wil je graag nog beter in worden?

Na afloop van de training beheerst de deelnemer de volgende vergadertechnische zaken:

 • een vergadering voorzitten
 • agenderen
 • de tijd bewaken
 • de verborgen agenda herkennen en hanteren
 • het verschil tussen overleggen en onderhandelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verwerven van draagvlak:

 • het inhoudelijk verwerven van daadkracht
 • het persoonlijk verwerven van daadkracht (in de vergadering)
 • het bestuurlijk verwerven van daadkracht (b.v. bij een wethouder)
 • het publicitair verwerven van daadkracht (kunnen lobbyen).

Opzet

De training bestaat uit twee losse trainingsdagen, elke trainingsdag is opgebouwd uit 4 blokken.

Investering

Deze tweedaagse training kost € 1.790.
Over onze trainingen hoeft geen BTW te worden betaald.

pexels-photo-942418
pexels-photo-165907

Vragen over deze training?

Of wilt u kennismaken of een voorstel ontvangen, laat uw gegevens achter:

Invalid Email
Invalid Number

Informatie of vragen

Academie
085 4 832 433
info@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l