Training invloed zorginkoop

Zorg kan altijd beter

Resultaat van de training invloed zorginkoop

  • Adviesraden hebben invloed op zorginkoop door gemeenten;
  • Basis voor constructieve samenwerking tussen gemeente en adviesraad rond zorginkoop

Doelgroep

(Leden) adviesraden sociaal domein

Omschrijving

De training geeft informatie over het zorginkoopproces van gemeenten. Belangrijke onderdelen daarbij zijn:

  • hoe daarop invloed uit te oefenen en op welke momenten;
  • het formuleren van criteria vanuit cliëntenperspectief voor lokale of regionale zorginkoop door gemeenten;
  • maatwerk in modules naar gemeentelijk of regionaal niveau mogelijk.

Doel

De adviesraad heeft kennis van en relevante inbreng op het zorginkoopproces. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de wens van gemeenten dat burgers/inwoners - via de adviesraad – invloed kunnen uitoefenen op het zorgaanbod.

Doorlooptijd

De training duurt een dag (twee dagdelen)

Kostenopbouw

Vanaf € 895,- per dag (excl. BTW)

Deze training is gericht op:

√ Beleidsvoorbereiding 
√ Resultaatgebied: versterken burgerparticipatie en medezeggenschap

Vragen over deze training?

Of wilt u kennismaken of een voorstel ontvangen, laat uw gegevens achter:

Invalid Email
Invalid Number

Informatie of vragen 

Herma Kooke
Projectleider Zorgbelang Fryslân
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op maandag t/m vrijdag

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l