Training: Medezeggenschap en participatie op recept

"Hoe creëer ik draagvlak tijdens een vergadering?" 

"Er spelen dingen die niet op de agenda staan. Hoe ga ik daar mee om?"

"Hoe zorg ik voor een prettige sfeer tijdens een vergadering?"

Tekst over deze training op de pagina VVT:

De maatschappij verandert, mensen met een toenemende zorgvraag wonen langer thuis en worden gemiddeld ouder. Dit betekent ook dat medezeggenschap en participatie mee zal moeten veranderen.

Omschrijving

Medezeggenschap op recept is een adviestraject op maat, passend bij de lokale situatie en doelgroep om tot optimale medezeggenschap en participatie te komen.

Doel

Effectieve medezeggenschap en cliëntparticipatie.

Geïnteresseerd? Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

==== combineren zodat 1 pagina genoeg is

Deze training helpt het gemeenschappelijk belang van verschillende partijen tijdens een vergadering naar boven te krijgen. Deelnemers dragen deze belangen uit naar de gemeenten, ziekenhuizen of zorgverzekeraars. De training is erop gericht om de deelnemer vaardigheden bij te brengen om zijn of haar ideeën over te dragen.

Opzet

 

De training bestaat uit twee losse trainingsdagen, elke trainingsdag is opgebouwd uit 4 blokken.

Doelgroep

 

Leden van patiënten/cliëntorganises en medezeggenschapsorganen.
Er kunnen aan de training maximaal 15 deelnemers meedoen.

Leerdoelen

 

Tijdens het eerste blok worden de leerdoelen gezamenlijk vastgesteld en reeds bestaande vaardigheden en competenties opgefrist. Om de individuele leerdoelen vast te stellen geven de deelnemers antwoord op de vragen:

 • wat beheers je al goed?
 • waar wil je graag nog beter in worden?

Na afloop van de training beheerst de deelnemer de volgende vergadertechnische zaken:

 • een vergadering voorzitten
 • agenderen
 • de tijd bewaken
 • de verborgen agenda herkennen en hanteren
 • het verschil tussen overleggen en onderhandelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verwerven van draagvlak:

 • het inhoudelijk verwerven van daadkracht
 • het persoonlijk verwerven van daadkracht (in de vergadering)
 • het bestuurlijk verwerven van daadkracht (b.v. bij een wethouder)
 • het publicitair verwerven van daadkracht (kunnen lobbyen).

Investering

 

Deze tweedaagse training kost € 1.790.
Over onze trainingen hoeft geen BTW te worden betaald.

Contact

 

Heeft u vragen over deze training of wilt u kennismaken of een voorstel ontvangen, laat dan uw gegevens achter. Wij nemen zo snel mogelijk contact op:

Invalid Email
Invalid Number

Informatie of vragen

Herma Kooke
Accountmanager VVT &  Zorgbelang Academie
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l