Training en vraagbaak vrijwillige OCO's

Zorg kan altijd beter

Resultaat van de training & vraagbaak vrijwillige OCO's (onafhankelijke cliëntondersteuners) sociaal domein

  • De vrijwillige OCO is opgeleid;
  • De gemeente voldoet met de inzet van de vrijwillige OCO aan de wettelijke eis voor inwoners onafhankelijke cliëntondersteuning aan te moeten bieden.

Doelgroep

Aankomend vrijwillige OCO’s sociaal domein

Omschrijving

De wettelijke taak die gemeenten hebben in het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning, wordt in enkele gemeenten ingevuld met vrijwilligeOCO’s.

In deze training komen in vier dagdelen de volgende zaken aan de orde:

  • het sociaal domein en de rol van de OCO;
  • Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en gemeentelijke procedures;
  • ethiek en persoonlijke integriteit;
  • training d.m.v. rollenspel a.d.h.v. casuïstiek.

Doel

Aspirant OCO’s ontvangen eentraining van Zorgbelang waarin kennisoverdracht (bijv. wet- en regelgeving) en training (bijv. gesprekstechniek), de OCO toerusten op zijn/haar taak.

Doorlooptijd

Vier keer een dagdeel

Kostenopbouw

Vanaf € 495,- per dagdeel (excl. BTW) NB: in combinatie met abonnement op vraagbaakfunctie van Helpdesk Adviespunt.

Deze training & vraagbaakfunctie is gericht op:

√ Beleidsvoorbereiding
√ Resultaatgebied: individuele ondersteuning burgers binnen sociaal domein

Espresso
pexels-photo-450059

Informatie of vragen

Herma Kooke
Accountmanager VVT &  Zorgbelang Academie
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l