Training: werken vanuit cliëntperspectief

“We merken dat er nog steeds veel over de cliënt gesproken en voor de cliënt beslist wordt, in plaats van met de cliënt samen.”

Resultaat van: Training werken vanuit cliëntperspectief

Aan het einde van deze ervaringsgerichte training:

  • weet de deelnemer hoe in de praktijk nog beter aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt;
  • is de deelnemer zich meer bewust van het effect van interventies op de cliënt;
  • kent de deelnemer de nuanceverschillen van 'de cliënt betrekken in het plan' en 'ondersteuning bieden bij het plan van de cliënt'.

Doelgroep

Medewerkers gebiedsteam

Omschrijving

Deze training 'werken vanuit cliëntperspectief' maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de cliënt. Dat maakt de training uniek. De training gaat verder dan een theoretisch kader.

Doordat opgeleide ervaringsdeskundigen rechtstreeks een spiegel zijn voor de deelnemers, wordt verdieping gegeven aan de cliënt centraal. Zorgbelang Fryslân maakt voor de training gebruik van de ervaringskennis die breed is opgedaan (vanuit o.a. focusgroepen, evaluatie Amaryllis, thema bijeenkomsten, jeugdmonitor, signaleringen van vertrouwenspersonen).

Doel

Werken vanuit cliëntperspectief.

Doorlooptijd

Eén dag

Kostenopbouw

Vanaf € 895,-

 

Deze training is gericht op:

√ Beleidsvoorbereiding
√ Resultaatgebied: individuele ondersteuning van burgers binnen het sociaal domein

pexels-photo-942418
pexels-photo-165907

Informatie of vragen 

Herma Kooke
Projectleider Zorgbelang Fryslân
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op maandag t/m vrijdag

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l