Versterking samenzorg en eigen regie

Versterking samenzorg en eigen regie

Zorg kan altijd beter

Resultaat van dit traject

  • Het beleid informele zorg is ontwikkeld;
  • Het beleid informele zorg is geïmplementeerd;
  • Iedereen die een rol vervult in de driehoek informele zorg weet wat dit betekent;
  • Verwachtingen over en weer vanuit de driehoek zijn met elkaar gedeeld.

Doelgroep

Alle deelnemers in de driehoek: cliënt, informeel netwerk en professional.

Omschrijving

Samenzorg is de samenwerking tussen mantelzorgers, familie, vrienden, vrijwilligers en de zorgmedewerkers ter versterking van de eigen regie van de cliënt. Goede samenzorg is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van leven van de cliënt en de mantelzorger. De cliënt met zijn/haar leven uitgangspunt is in de zorg.

Activiteiten met Zorgbelang zijn op maat en kunnen starten bij ondersteuning vanuit cliëntperspectief in het maken van beleid tot en met het versterken van het bestaande beleid. Alle activiteiten zijn samen met de partners in de driehoek en ter versterking van de samenwerking.

Voorbeelden van activiteiten zijn: een familieavond, spiegelgesprekken of een klankbordgroep.

Doel

Goede samenwerking tussen cliënt, professional en informeel netwerk

Subdoelen:

  • voorkomen van overbelastingen de  mantelzorger;
  • versterken van de eigen regie van de cliënt.

Doorlooptijd

Maatwerk

Kostenopbouw

Afhankelijk van de vraag

Dit traject is gericht op:

√ Beleidsuitvoering
√ Beleidsinformatie ervaren kwaliteit van zorg 

Vragen over dit traject?

Of wilt u kennismaken of een voorstel ontvangen, laat uw gegevens achter:

Invalid Email
Invalid Number

Informatie of vragen

Herma Kooke
Projectleider Zorgbelang Fryslân
085 4 832 432
kooke@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op maandag t/m vrijdag

65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l