Vertrouwenspersoon ouders of verzorgers

Vertrouwenspersoon ouders of verzorgers

"Mijn kind is uit huis geplaatst en ik wil op bezoek bij mijn kind. Hoe krijg ik dat voor elkaar?"

"Het lukt me niet om een goede samenwerking te vinden met de gezinsvoogd en ik voel me niet gehoord"

"Ik weet als ouder of verzorger niet goed wat ik kan en mag verwachten van een gezinsvoogd."  

Heeft u een vraag of klacht of wilt u uw verhaal kwijt? U kunt advies en ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van het Adviespunt Zorgbelang.

We zijn er voor u als u te maken hebt met de jeugdhulp (inclusief wijk- en gebiedsteams en Veilig Thuis), jeugd GGZ (ambulante zorg), jeugd (L)VB, intramuraal en ambulante zorg, en die vragen, problemen of klachten hebben over deze organisaties.

 

Een cliëntvertrouwenspersoon kan:

  • luisteren naar uw verhaal;
  • antwoord en advies geven op uw vragen;
  • informatie geven over hoe de jeugdzorg werkt;
  • informatie geven over uw rechten en de klachtmogelijkheden in de jeugdhulp;
  • meedenken over hoe u tot een oplossing kunt komen voor uw problemen met de jeugdhulp;
  • ondersteuning geven in een gesprek met als doel om tot goede samenwerkingsafspraken te komen;
  • helpen bij het schrijven van een (klacht)brief;
  • met u meegaan naar een gesprek over uw klachten met de hulpverlener en/of zijn leidinggevende;
  • advies en ondersteuning geven bij een officiële klachtprocedure van het indienen van een klacht tot en met de hoorzitting bij de klachtencommissie.

 

Contact?

Wij werken samen met het Vertrouwenspersonen Jeugdstem. Het eerste contact loopt via het Jeugdstem:

Jeugdstem

Vervolgcontact?

Als je al contact hebt gehad met onze vertrouwenspersoon, dan kun je ons bij Zorgbelang Fryslân direct bellen of mailen:

Schermafbeelding 2018-02-19 om 13.39.50

Vragen of een afspraak?

Bel of mail het secretariaat:

085 4 832 433
secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl

Heb je een klacht?

We vragen iedereen die een klacht heeft om eerst met de vertrouwenspersoon daarover te praten. Hier lees je daar meer over. Vaak komt er dan al een oplossing. Lees de volledige  klachtenprocedure Jeugdstem als er geen oplossing is gevonden.

 

pexels-photo-295208
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l