Vitaliteitsalliantie

Vitaliteitsalliantie

Zorgbelang Fryslân is met trots lid van de Vitaliteitsalliantie. In de Vitaliteitsalliantie bundelen partners hun kennis en krachten om de missie te verwezenlijken: inwoners van Fryslân ondersteunen bij vitaal leven: de vitale Fries. Want steeds meer Friese organisaties zijn vanuit hun identiteit bezig met vitaliteit. Ieder op zijn eigen manier maar steeds meer samen.

Als je je mentaal en fysiek fit voelt, heb je meer plezier in het werk en dagelijkse bezigheden, presteer je beter en ben je minder vaak ziek. Mentaal en fysiek fit zijn, is niet iedereen gegeven. Wij helpen mensen daarbij.

Waarom? We weten allemaal wat de gevolgen zijn van te weinig bewegen en ongezonde voeding: het krijgen van ziektes als diabetes en stijgende zorgkosten. Door in Friesland meer samen te werken, geloven wij dat dit ook een positief effect heeft op onder andere de kostenontwikkeling in de zorg.

Hoe doen we dat?

In ieder geval niet door mensen te vertellen dat ze veel moeten bewegen, dat weet iedereen immers zo langzamerhand wel. Wel willen we samen zorgen voor goede fietspaden en veilige wandelroutes, plaatsen we stabureaus op het werk, stimuleren we lunchwandelen, zorgen we voor watertappunten en fruit op het werk et cetera. Maak van de gezonde keuze de makkelijke keuze! Door dit juist in samenhang met de alliantiepartners op te pakken kan meer worden bereikt; op het werk, op school en thuis.

Meer weten? De Friese Vitaliteitsalliantie staat open voor nieuwe leden! Kijk op de website voor meer informatie:

Informatie of vragen

Fransiska Mast
Accountmanager Gemeenten

085 4 832 433
mast@zorgbelang-fryslan.nl

fransiska

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

people-woman-sport-muscles
pexels-photo-374680
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l