De Wkkgz voor u als zorgverlener

De Wkkgz voor u als zorgverlener

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heeft als doel een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Dit brengt voor u als zorgverlener vanaf 1 januari 2017 drie verplichtingen met zich mee.

Drie verplichtingen voor u als zorgverlener

1. Het aanstellen van een klachtenfunctionaris
2. Het beschikken over een klachtenregeling
3. Het aansluiten bij een geschilleninstantie

Misschien heeft u deze zaken inmiddels op orde? En kunnen uw patiënten/cliënten al terecht bij uw klachtenfunctionaris voor een goede afhandeling van of bemiddeling bij de klachten over de ontvangen zorg. Maar het kan ook zijn dat u het nog niet heeft geregeld en op zoek bent naar professionele ondersteuning hierin.

10.000 vragen/klachten

Zorgbelang Fryslân kan u hierbij helpen. Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren, bemiddelen, informeren en ondersteunen bij vragen en klachten over de zorg. Als onderdeel van Zorgbelang Nederland worden er landelijk jaarlijks meer dan 10.000 vragen/klachten behandeld. Wij kennen alle ins-and-outs van patiënten- en klachtrechten. We werken vanuit het perspectief van de cliënt en we zijn onafhankelijk van zorgverleners, indicatiestellers en gemeenten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

1. Klachtenfunctionaris

Zorgbelang Fryslân kan de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris Wkkgz voor u invullen: op structurele of ad-hoc basis. De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve bemiddeling en klachtafhandeling tussen de zorgverlener en de cliënt/patiënt. Hij/zij werkt mee aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen deze twee partijen om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Een snelle en goede inventarisatie van de klachten van de cliënt/patiënt, en dit vervolgens op een goede manier oppakken met de zorgverlener, is belangrijk. Wanneer de cliënt/patiënt namelijk in alle openheid de mogelijkheid krijgt zijn/haar verhaal te doen zal een klacht minder snel escaleren.

2. Klachtenregeling

Een goed ingerichte klachtenregeling kan u helpen uw zorg te verbeteren. We kunnen u adviseren bij het opstellen van uw klachtenreglement en het inrichten van het klachtenproces. Goede zorg komt tot stand door in gesprek te zijn met de mensen om wie het gaat. Zij weten als geen ander hoe de zorg in de prak jk werkt en hoe deze verbeterd kan worden. Daarom werken we altijd van uit het perspecctief van de cliënt/patiënt.

3. Geschilleninstantie

Zorgbelang is samen met alle landelijke patiënten en consumentorganisaties (NPCF, Iederin, LPGGZ, Consumentenbond, LSR) betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van geschilleninstanties. Daarbij richt Zorgbelang zich vooral op de lokale en regionale bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Wilt u meer weten en kennismaken

Wij maken graag kennis bijvoorbeeld op ons kantoor in Heerenveen waar u gelijk kennis kunt maken met onze vertrouwenspersonen. Laat uw gegevens achter en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op:

Invalid Email
Invalid Number

Quicksccan Wkkgz
Bent u goed bezig met de Wkkgz?
Doe de check in 2 minuten met zeven korte vragen:

Pand
Espresso

Meer lezen over de Wkkgz?

people-office-group-team

Contact Zorgbelang Fryslân 

Dineke Kronemeijer
Klachtenfunctionaris
085 4 832 432
kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl

BE44E146 B2A9 41CE BFBC B02D373108DB

Antsje Boersma
Klachtenfunctionaris
085 4 832 432
boersma@zorgbelang-fryslan.nl

ZBF Studio 3
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l