Content

Dit is een tijdelijk blok op de website.

Actiepunten en vragen bij deze pagina:

 • Ik heb een nieuwe tekst hieronder gemaakt en de oude tekst van de huidige website ook hieronder aangegeven. De nieuwe tekst graag controleren of vervangen
 • Dit voorgelegd aan Fransiska op 30 maart 2018
 • Zij gaf aan hier geen tijd voor te hebben gezien haar omstandigheden

  VRAGEN EN OPMERKINGEN

 • Ik vind de oorspronkelijke titel van de pagina vreemd en onduidelijk: de wkkgz en u. Dit zou ik aanpassen.
 • Vraag: zijn er quotes(van klanten) voor deze pagina?
 • Vraag: welke klanten hebben wij voor deze dienst?
 • Vraag: zouden we ze hier met toestemming uiteraard kunnen noemen met een logo? En misschien een testimonial? Ik heb alvast een rij met logo's toegevoegd om een beeld te geven van een mogelijke presentatie van klanten. Dit zijn niet de werkelijke klanten hoor maar even voor het idee. Dit ziet er nog niet mooi uit qua logo's hoor maar het gaat even om het idee.
 • Vraag: hebben alle zorgverleners dit al geregeld? Hoe komen wij nog aan nieuwe klanten?
 • Is de quick-scan nog wel actueel om aan te bieden? Dit is gedaan in het kader van de nieuwe wet. Ben u klaar voor de nieuwe wet? Aanpassen of weglaten?
 • Vragen en antwoorden veranderen of weglaten (deze Q&A's komen van een andere pagina).
 • Call to action wat uitnodigender

De Wkkgz voor u als zorgverlener

De Wkkgz voor u als zorgverlener

"Fakteteksten faketestken faketeseten fskfj jfksj fjsf sljf sjfks jfksj fkjsfksdfjsk fks fksjf kajs fkjaskf js. Ik ben vastgepakt door begeleiding. Hier wil ik iets tegen doen, een klacht over indienen."

"Tekst vervangen  is een hoorzitting over de verlenging van mijn OTS. Mag ik hierbij aanwezig zijn?"

"tekst vervangen Mijn gezinsvoogd kent mij niet, maar neemt wel beslissingen over mij. Mag dat zomaar?"

De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) heeft als doel een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Dit brengt voor u als zorgverlener vanaf 1 januari 2017 drie verplichtingen met zich mee.

Drie verplichtingen voor u als zorgverlener

1. Het aanstellen van een klachtenfunctionaris
2. Het beschikken over een klachtenregeling
3. Het aansluiten bij een geschilleninstantie

Misschien heeft u deze zaken inmiddels op orde? En kunnen uw patiënten/cliënten al terecht bij uw klachtenfunctionaris voor een goede afhandeling van of bemiddeling bij de klachten over de ontvangen zorg. Maar het kan ook zijn dat u het nog niet heeft geregeld en op zoek bent naar professionele ondersteuning hierin.

10.000 vragen/klachten

Zorgbelang Fryslân kan u hierbij helpen. Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren, bemiddelen, informeren en ondersteunen bij vragen en klachten over de zorg. Als onderdeel van Zorgbelang Nederland worden er landelijk jaarlijks meer dan 10.000 vragen/klachten behandeld. Wij kennen alle ins-and-outs van patiënten- en klachtrechten. We werken vanuit het perspectief van de cliënt en we zijn onafhankelijk van zorgverleners, indicatiestellers en gemeenten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

1. Klachtenfunctionaris

Zorgbelang Fryslân kan de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris Wkkgz voor u invullen: op structurele of ad-hoc basis. De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve bemiddeling en klachtafhandeling tussen de zorgverlener en de cliënt/patiënt. Hij/zij werkt mee aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen deze twee partijen om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Een snelle en goede inventarisatie van de klachten van de cliënt/patiënt, en dit vervolgens op een goede manier oppakken met de zorgverlener, is belangrijk. Wanneer de cliënt/patiënt namelijk in alle openheid de mogelijkheid krijgt zijn/haar verhaal te doen zal een klacht minder snel escaleren.

2. Klachtenregeling

Een goed ingerichte klachtenregeling kan u helpen uw zorg te verbeteren. We kunnen u adviseren bij het opstellen van uw klachtenreglement en het inrichten van het klachtenproces. Goede zorg komt tot stand door in gesprek te zijn met de mensen om wie het gaat. Zij weten als geen ander hoe de zorg in de prak jk werkt en hoe deze verbeterd kan worden. Daarom werken we altijd van uit het perspecctief van de cliënt/patiënt.

3. Geschilleninstantie

Zorgbelang is samen met alle landelijke patiënten en consumentorganisaties (NPCF, Iederin, LPGGZ, Consumentenbond, LSR) betrokken bij het ontwikkelen en organiseren van geschilleninstanties. Daarbij richt Zorgbelang zich vooral op de lokale en regionale bereikbaarheid en beschikbaarheid.

Wilt u meer weten en kennismaken

Wij maken graag kennis bijvoorbeeld op ons kantoor in Heerenveen waar u gelijk kennis kunt maken met onze vertrouwenspersonen. Laat uw gegevens achter en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op:

Invalid Email
Invalid Number

Quicksccan Wkkgz
Bent u goed bezig met de Wkkgz?
Doe de check in 2 minuten met zeven korte vragen:

Pand
Espresso

Meer lezen over de Wkkgz?

people-office-group-team

Contact Zorgbelang Fryslân 

Dineke Kronemeijer
xxxxxxx functie ?
085 4 832 433 of 06 ????
kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op xxxxxxx

LogoMakr_0An5kD

Antsje Boersma
xxxxxxx functie ?
085 4 832 433 of 06 ????
boersma@zorgbelang-fryslan.nl

werkt op xxxxxxx

LogoMakr_0An5kD

Dit is de oude tekst van de huidige website:

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft tot doel het leveren van goede zorg, openheid over en leren van fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Om hieraan vorm te geven legt de wet u als zorgaanbieder een aantal (aanvullende) verplichtingen op.

Volgens deze wet bent u al verantwoordelijk voor een goed systeem voor de melding en het leren van fouten, controle op de kwaliteit van medewerkers en het vermelden van incidenten in patiëntendossiers. Per 1 januari 2017 dient u daarnaast te beschikken over een klachtenregeling welke door een representatieve clientorganisatie is vastgesteld en een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Daarnaast draagt de wet u op u aan te sluiten bij een geschilleninstantie.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

De onafhankelijk opererende klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve bemiddeling en klachtafhandeling tussen de zorgverlener en de cliënt. Hij/zij werkt mee aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen deze twee partijen om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een snelle en goede inventarisatie van de klachten van de cliënt, en dit vervolgens op een goede manier aanpakken met de zorgverlener, is belangrijk. Wanneer de cliënt namelijk in alle openheid de mogelijkheid krijgt zijn/haar verhaal te doen zal een klacht minder snel escaleren.

De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de problemen die cliënten ervaren en gaat vertrouwelijk om met de door partijen verstrekte informatie. Het optreden van de klachtenfunctionaris is gericht op dialoog: samen met de cliënt en betrokkenen zoeken naar een oplossing voor de kwestie. Indien blijkt dat de informele bemiddeling niet tot een oplossing leidt tussen de partijen, en de cliënt de klacht via een formele route wenst te behandelen, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris de cliënt bij de formele interne klachten procedure. De klachtenfunctionaris bewaakt in ieder geval de afhandeling van de klacht. Optioneel kan de klachtenfunctionaris de cliënt tevens ondersteunen bij de gang naar de geschilleninstantie.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris  heeft de volgende taken:

 • geven van informatie en advies over klachtmogelijkheden en het klachtenstelsel;
 • opvang en registreren van klachten;
 • indien nodig ondersteunen klager bij het formuleren van de klacht in woord en geschrift;
 • bemiddeling tussen klager en zorgaanbieder;
 • procesbegeleiding en voortgangsbewaking;
 • begeleiding en ondersteuning van cliënten in het klachtentraject;
 • verwijzing naar geschilleninstantie.

Zorgbelang Fryslân heeft een jaren lange ervaring met klachtenopvang en vertrouwenspersoons werk. Klik hier voor meer informatie over ons Adviespunt.

 

pexels-photo-573285
pexels-photo-551581
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l