Zorgbelang Fryslân start onderzoek naar toekomstverwachtingen Friese ouderen

 

 

Zorgbelang Fryslân gaat de komende periode in gesprek met Friese ouderen (55-75 jaar) over hun toekomstverwachtingen op het gebied van wonen, financiën, vrijetijdsbesteding en mogelijke zorgbehoeften. Dit onderzoek, genaamd 'Ouderen Spreken Zich Uit' (OSZU), wordt uitgevoerd op verzoek van Zorgkantoor Friesland, Friese ouderenzorgorganisaties en gemeenten. De verhalen van de ouderen dienen als input voor het maken van plannen voor toegankelijke en betaalbare ouderenzorg voor alle ouderen in Fryslân.

Het Friese landschap van de ouderenzorg verandert in rap tempo. We blijven langer thuiswonen, de vraag naar zorg neemt toe, terwijl er minder jonge mensen beschikbaar zijn om in de zorg te werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderenzorg in Friesland kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Zorgkantoor Friesland en Friese ouderenzorgorganisaties ontwikkelen voor dit doel samen met gemeenten, woningbouwcoöperaties en welzijnsorganisaties een regionale visie op basis van datagegevens en verwachtingen. Aan de hand daarvan maken ze plannen voor kwalitatief goede en betaalbare zorg voor alle Friese ouderen.

"We beschikken over de nodige cijfers, maar we hebben nog onvoldoende beeld hoe Friese ouderen zelf tegen hun toekomst aankijken”, zegt Bert Bokma, inkoper Ouderenzorg Friesland bij Zorgkantoor Friesland, de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). "Daarvoor hebben we de verhalen nodig van de mensen om wie het gaat. Om die reden hebben we Zorgbelang Fryslân gevraagd onderzoek te doen naar de toekomstverwachtingen van Friese ouderen tussen de 55 en 75 jaar, uit alle delen van de samenleving."

Het onderzoek richt zich op toekomstverwachtingen met betrekking tot wonen, financiën, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en mogelijke zorgbehoeften. Bert Bokma: ”Welke verwachtingen hebben mensen over hun leven over tien of vijftien jaar? Wonen ze in hun huidige woning? Is deze geschikt om in te blijven wonen als ze minder mobiel worden? Gaan ze in de buurt van hun kinderen wonen? Is er een buffer voor mogelijke extra zorgkosten? Voor het maken van plannen voor wonen en zorg voor ouderen is het belangrijk om te weten welke verwachtingen Friese ouderen hebben over hun toekomstige leven.”

Over de uitkomsten, die aankomend najaar gepubliceerd worden in een groenboek, gaan Friese inwoners en zorggebruikers, zorgprofessionals, beleidsmakers en bestuurders samen in gesprek en doen vervolgens beleidssuggesties. Deze worden gepubliceerd in een witboek en meegenomen naar de beleidstafels. Zorgkantoor Friesland, Friese gemeenten en Friese ouderenzorgorganisaties nemen de resultaten vervolgens mee in de planvorming voor toegankelijke en betaalbare ouderenzorg in de toekomst.

Meedoen aan het onderzoek
Ouderen tussen de 55 en 75 jaar die in Fryslân wonen die mee willen doen aan het onderzoek kunnen zich hier aanmelden voor een interview of hun verhaal direct delen via het formulier op de website. Deelname is anoniem.