Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Fryslân is onderdeel van Zorgbelang Nederland. Zorgbelang Nederland staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. Zorgbelang Nederland vindt het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. Op een manier zoals zij dat zelf graag willen, op een manier die bij hen past. Hiervoor staan de mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers centraal, en vindt Zorgbelang Nederland het belangrijk dat het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop aansluit. De regionale Zorgbelangorganisaties zoals Zorgbelang Fryslân zijn de verbindende schakel tussen al deze partijen.
Zorgbelang gelooft in de kracht van het in gesprek zijn én blijven met elkaar. Van het samen kunnen vertalen van ieders mogelijkheden en wensen naar een passend en goed uitvoerbaar zorg- en welzijnsbeleid. Zo werkt Zorgbelang Nederland samen met patiënten, cliënten, burgers en landelijke, regionale en lokale partijen aan een gezond en veerkrachtig Nederland. Wij zijn partner op het gebied van individuele cliëntondersteuning, patiënt-, cliënt-, en burgerparticipatie en het ontwikkelen en inbrengen van ervaringsdeskundigheid.

Werkwijze

De samenwerkende regionale zorgbelangorganisaties vormen samen een landelijk dekkend netwerk. De directeuren van de regionale zorgbelangorganisaties hebben een onderlinge verdeling van taken en thema’s gemaakt en zijn namens Zorgbelang het aanspreekpunt.

De directeur, bestuurder van Zorgbelang Fryslân, Esther de Vrij, is momenteel voorzitter van Zorgbelang Nederland.


Contactpersoon  

Esther de Vrij
Directeur, bestuurder Zorgbelang Fryslân en
Voorzitter Zorgbelang Nederland

085 4 832 433
info@zorgbelang-fryslan.nl

esther
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l