"Ik heb een keukentafelgesprek en wil graag dat er iemand bij zit en hoe pak ik zo'n gesprek eigenlijk aan?" 

"Ik heb problemen met een gebiedsteam medewerker/ sociaal werker. Wat nu? "

"Ik krijg niet de hulpmiddelen die ik nodig heb. Wat moet ik doen?"

Wat doet de OCO sociaal domein?

Burgers die gebruik maken van het sociaal domein (Wmo en Participatiewet) kunnen in een aantal gemeenten in Friesland een beroep doen op de ondersteuning van een onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) sociaal domein.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner is een professional die deze mensen ondersteuning biedt bij vragen en klachten over de zorg, de gemeente en het gebiedsteam, vanuit een onafhankelijke positie en in vertrouwelijkheid. De cliënt wordt geholpen een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn voor de gemeente.

Wat biedt de OCO u?

 • een luisterend oor;
 • informatie over rechten en plichten betreffende de Wmo;
 • informatie omtrent de mogelijkheden om een klacht in te dienen;
 • ondersteuning in het organiseren en voeren van een  bemiddelingsgesprek;
 • de mogelijkheid met u mee te gaan naar een gesprek over uw klachten met de ambtenaar en/of zijn leidinggevende;
 • ondersteuning bij een klachten- en/of bezwaarprocedure.

Vertrouwelijkheid

Kwesties worden altijd in vertrouwelijkheid besproken. Inhoudelijk deelt de OCO geen informatie met de organisatie.

Welke Friese gemeenten bieden deze ondersteuning via Zorgbelang Fryslân aan?

De OCO sociaal domein is werkzaam in de volgende gemeenten:

 • De Fryske Marren
 • Harlingen
 • Leeuwarden (onder de naam: Vertrouwenspersoon Wmo)
 • Opsterland
 • Terschelling
 • Vlieland
 • Waadhoeke

Contact met de OCO sociaal domein?

Neem contact op met Tannie Peters van Zorgbelang Fryslân. Haar contactgegevens vindt u hieronder.

Let op: voor informatie en contact over zaken met betrekking tot de Jeugdwet, kijk hier. Voor aanmelden, bel met 088 - 555 10 00 of kijk op de website van het AKJ (de organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp).

pexels-photo-573285
pexels-photo-551581

Contactgevens

Tannie Peters
OCO sociaal domein Zorgbelang Fryslân
06 39 34 74 54
ocosd@zorgbelang-fryslan.nl

0 Copy
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l