Nieuw!

BelangStelling Jeugd

 

Rapporten

Ervaringen met het wijkteam, Amaryllis Leeuwarden

De nieuwe zorgwetten: Lessen Geleerd

Rapportage E-health (deel 1)

Rapportage E-health (deel 2, e-panel)

Beleidsnota 2020, Friese burgers over de organisatie van de zorg in 2020

 

Jaarverslag en jaarboeken

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016, Adviespunt Zorgbelang, OCO-Wlz

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag Vertrouwenspersoon en collectieve belangenbehartiging jeugdzorg 2013

Jaarboek Zorgbelang Fryslân 2013

Jaarboek Zorgbelang Fryslân 2012

 

Feitenbladen

De tweede keukentafel (augustus 2015)

Regie bij de cliënt (januari 2016)

Signalen uit de zorg in Fryslân 2015 (maart 2016)

 

Themanummers

Belangstelling Dementie

BelangStelling Mantelzorg

BelangStelling De laatste levensfase

BelangStelling Integratieve Zorg

BelangStelling E-health

BelangStelling Zelfmanagement 

Belangstelling Geboortezorg

 

Overige publicaties

Flyer Adviespunt Zorgbelang en de Wkkgz

Infographic Informele Zorg

Heeft de thuiszorg een toekomst?