Acute zorg

Kan de kwaliteit van acute zorg in Friesland nog beter?

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op acute zorg bij de huisartsenposten en de spoedeisende hulp afdelingen in de ziekenhuizen. Ook wordt het drukker bij huisartsen overdag, ambulancediensten en crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit komt onder meer omdat mensen die voorheen werden opgenomen in een psychiatrische instelling of een verzorging/verpleeghuis nu langer thuis wonen met hulp aan huis. Ook neemt de gemiddelde leeftijd van de burgers toe waardoor de kans op een acute hulpvraag toeneemt. Denk aan een gebroken heup en aandoeningen zoals beroerte, hartstilstand, alzheimer.

Doordat alle acute zorg groeit, is het noodzakelijk eens nader onder de loep te nemen hoe deze georganiseerd is.

Kwaliteitsnormen
In 2015 werden slechts zestig van de honderd Friese patiënten met ernstig letsel op de juiste plek behandeld. Dat wil zeggen in een ziekenhuis met voldoende expertise en voldoende geschikte apparatuur. De norm in Nederland is dat niet 60 procent maar 90 procent van deze zogeheten multitrauma-patiënten in een traumacentrum wordt opgevangen. Voor Friesland is het UMC Groningen het meest nabije traumacentrum.

Deze norm en bijna 200 andere kwaliteitsnormen staan beschreven in het rapport van Zorgbelang Fryslân: Kwaliteitsnormen voor spoedzorg in Friesland. Het stuk is gebaseerd op een literatuurstudie die vier medewerkers van deze patiëntenorganisatie uitvoerden op verzoek van De Friesland Zorgverzekeraar.

Project
De studie vormt de eerste fase van een groter project. De onderzoekers gaan nu checken of de bestudeerde documenten wel up to date zijn. Zo stamt bovenstaand gegeven van 60% uit 2015. Wellicht geldt inmiddels een hoger percentage in Friesland.

Focusgroepen
Daarom organiseert Zorgbelang in oktober 2018 vier focusgroepen van patiënten. Zij kunnen aangeven welke normen zij in de komende jaren gerealiseerd willen hebben. Een eerste raadpleging leerde reeds dat zij in de komende jaren online in hun medisch dossier kunnen kijken met een logincode en een wachtwoord. Als zij dan in acute nood zijn, dan kunnen zij aan de hulpverlener laten zien wat hun medicatie tot dan toe was of welke aandoeningen zij precies hebben.

Eindrapport
In november 2018, na de discussie in de focusgroepen, publiceert Zorgbelang Fryslân een eindrapport vol patiëntenadviezen over het koesteren  van hoge kwaliteit van spoedzorg en indien nodig over het terugdringen van tekortkomingen.

Informatie of vragen

Harriët Hollander
Accountmanager Zorgverzekeraars & Ziekenhuizen
085 4 832 432 of 06 29 62 10 91
hollander@zorgbelang-fryslan.nl

Herma Harriet Contact
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l