ANBI

ANBI

Zorgbelang Fryslân is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 1 januari 2009. Het fiscaal nummer van Zorgbelang is: 73.70.957


Verantwoording

De Raad van Toezicht (RvT) van Zorgbelang bestaat uit:

  • Lineke Verkooijen, voorzitter
  • Roel Haverkort
  • Jan van der Linden
  • Annemieke Visser
  • Lies Terpstra

De RvT van Zorgbelang werkt onbezoldigd, het personeel volgt de CAO Welzijn. Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (Wnt) heeft de vereniging Zorgbelang Fryslân zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing Wnt en deze als normenkader bij het opmaken van de jaarrekening gehanteerd.

Koersdocument en statuten

Jaarverslagen

Jaarrekeningen

Publicaties ANBI status

Informatie of vragen 

Esther de Vrij
Directeur, bestuurder Zorgbelang Fryslân
085 4832 433
info@zorgbelang-fryslan.nl

Profielfoto Esther De Vrij
65386366 - two blonde real teenage girl hanging out at summer together best friends, lifestyle people concept close up
people-office-group-team
Espresso
pexels-photo-567459
26028771_l