Zorg kan altijd beter

Patiënten spreken zich uit

Deel uw verhaal en help mee om de zorg te verbeteren

Zorgbelang Fryslân verzamelt, onderzoekt en analyseert verhalen van mensen tijdens de coronapandemie. Zorg kan altijd beter. Ook tijdens een pandemie. Zorg wordt beter wanneer patiënten daarin een stem hebben.  Ook uw verhaal over corona is belangrijk: deel het met ons!

Van verhaal naar zorgbeleid
Met ons wetenschapsteam analyseren we de (geanonimiseerde) verhalen, en brengen we knelpunten in kaart. Vandaaruit maken we de vertaalslag naar concreet beleid. Daarvoor organiseren we gespreksgroepen waar we professionals en de mensen die het aangaat voor uitnodigen.