Zorg kan altijd beter

Patiënten Spreken Zich Uit

Het team van Patiënten Spreken Zich Uit verzamelde 240 verhalen van Friese burgers over hun ervaringen tijdens de coronapandemie in de periode van maart 2020 tot en met oktober 2021. Ouderen, mensen met een chronische aandoening, verpleeghuisbewoners en mantelzorgers vertelden hun verhaal via de website of een interview. Deze ervaringen zijn gebundeld in drie groenboeken met positieve, gemengde en negatieve ervaringen.

Met deze ervaringen als basis gaat  Zorgbelang Fryslân met patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals in gesprek over mogelijke oplossingen in de zorg. Negatieve ervaringen willen we in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen, van positieve ervaringen willen we leren. Doel is om te komen tot een provinciaal zorgplatform dat burgers kan raadplegen over diverse regionale zorgvraagstukken, zoals het huisartsentekort, de wachtlijsten in diverse zorgsectoren en acute zorg.

Meer weten over Patiënten Spreken Zich Uit?
Stuur dan een e-mail naar info@zorgbelang-fryslan.nl